Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert

Protokollen frå møte i Askvoll sokneråd 20. september er no publisert. I møtet vart budsjettforslag for 2023 og økonomiplan 2024-2026 vedte...

Les mer

 

Velkomen til kurs-samling 3: Inviterande kyrkje mandag 22. august kl. 16.30 - 19.00

Hugsar du undersøkjinga som kyrkja hadde gåande i februar?  Det var for å førebu det opne kurset "Inviterande kyrkje", som starta i slutt...

Les mer

 

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert

Askvoll sokneråd hadde sitt første møte etter sommaren 18. august 2022. Her vart det mellom anna vedteke ein heilskapleg plan for instrum...

Les mer

 

Olsok-gudsteneste på Ripeneset

Fredag 29. juli kl. 19.00

Les mer

 

Tilbodsinnhenting - rehabilitering av Holmedal kyrkje. Utsett tilbodsfrist

Askvoll sokn inviterer til anbodskonkurranse for restaurering av Holmedal kyrkje. Kyrkja er ei langkyrkje i tre frå 1868 og treng omfattand...

Les mer

 

Bergen Domkor i Askvoll kyrkje

Velkommen til kyrkjekonsert med Bergen Domkor lørdag 18. juni kl. 14.00.

Les mer

 

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert

Askvoll sokneråd hadde møte 16. juni, der ein mellom anna vedtok vidare framdrift for rehabiliteringsprosjektet for Holmedal kyrkje og besl...

Les mer

 

Bispevisitas i Askvoll 23.-26. mai

Alle er velkomne til visitasgudsteneste ved biskop Halvor Nordhaug torsdag 26. mai kl. 14.00. Mange medverkar, m.a. Askvoll kyrkjekor. Vi...

Les mer