Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert

Årets første møte i Askvoll sokneråd er no gjennomført. Viktigste sak her var kutt i driftsutgifter for å få vedteke eit budsjett i balan...

Les mer

 

«Straumsjokk» for soknet

I det siste har ein hørt mykje om store budsjettoverskridelser for kyrkjene p.g.a. høge straumprisar. Askvoll sokn fekk straumrekning på ...

Les mer

 

TID FOR TRU Trusopplæring i kyrkjelyden

Fire måndags-kveldar frå januar til april vert det ein serie samlingar i Kvammen kapell. Samlingane er for alle, og det gjennomgåande te...

Les mer

 

Ny gudstenestetid i Bulandet

Det er innført ny gudstenestetid i Bulandet. Soknerådet har vedteke at ein ønskjer gudstenestestart kl. 10.15 i Bulandet for føremiddagsg...

Les mer

 

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert

Protokollen frå årets siste møte i Askvoll sokneråd er no publisert. Av saker denne dagen var rådgivande avstemming på ny biskop i Bjørgvin...

Les mer

 

Julekonsert med Førde kyrkjekor i Kvammen kapell, onsdag 14. desember kl. 19.00

Onsdag 14. desember klokka 19.00 kjem Førde kyrkjekor og syng for oss og saman med oss, i kapellet. Det vert høve til  gje ei gåve til Kv...

Les mer

 

Julekonsert i Askvoll kyrkje torsdag 8. desember kl. 19.00

Velkommen til julekonsert i Askvoll kyrkje torsdag 8. desember kl. 19.00. Her blir det flotte musikkinnslag frå mange lokale artistar,...

Les mer

 

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert

Protokollen frå møte i Askvoll sokneråd 01.11.2022 er no publisert. Viktigste sak der, var at ein no har intensjonsvedtak for å arbeide f...

Les mer