Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert


Soknerådet hadde møte 13. mars. Her valte rådet løysing for rullestoltilkomst til Holmedal kyrkje.
I tillegg var to ikkje offentlege saker handsama.
Sjå offentleg protokoll her.

Tilbake