Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert


Protokollen frå møte i Askvoll sokneråd 20. september er no publisert. I møtet vart budsjettforslag for 2023 og økonomiplan 2024-2026 vedteke. Ein valte tilbydar til rehabiliteringa av Holmedal kyrkje, og soknerådet vil gå i gang med å etablere ei n...

Les mer

 

Menigheten

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert


Protokollen frå møte i Askvoll sokneråd 20. september er no publisert. I møtet vart budsjettforslag for 2023 og økonomiplan 2024-2026 vedteke. Ein valte tilbydar til rehabiliteringa av Holmedal kyrkje, og soknerådet vil gå i gang med å etablere ei namna minnelund på Askvoll kyrkjegard, og har sett ned ein komité for å utarbeide eit forslag her. Soknerådet støttar også forslaget om å endre fast gu...

Les mer

Velkomen til kurs-samling 3: Inviterande kyrkje mandag 22. august kl. 16.30 - 19.00


Hugsar du undersøkjinga som kyrkja hadde gåande i februar?  Det var for å førebu det opne kurset "Inviterande kyrkje", som starta i slutten av mars.  No er det straks tid for tredje og siste samling, og alle er velkomne. Også om ein ikkje d...

Les mer

 

Menigheten

Velkomen til kurs-samling 3: Inviterande kyrkje mandag 22. august kl. 16.30 - 19.00


Hugsar du undersøkjinga som kyrkja hadde gåande i februar?  Det var for å førebu det opne kurset "Inviterande kyrkje", som starta i slutten av mars.  No er det straks tid for tredje og siste samling, og alle er velkomne. Også om ein ikkje deltok på første samling, er ein like velkomen til  Askvoll kyrkje 22. august kl. 16.30 - 19.00. Og har du tenkt deg innom, inviter gjerne med ein ve...

Les mer

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert


Askvoll sokneråd hadde sitt første møte etter sommaren 18. august 2022. Her vart det mellom anna vedteke ein heilskapleg plan for instrumenta i kyrkjene våre, og oppfølgingsplan på utfordringane biskopen ga etter visitasen i mai. Vidare er kyrkjev...

Les mer

 

Menigheten

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert


Askvoll sokneråd hadde sitt første møte etter sommaren 18. august 2022. Her vart det mellom anna vedteke ein heilskapleg plan for instrumenta i kyrkjene våre, og oppfølgingsplan på utfordringane biskopen ga etter visitasen i mai. Vidare er kyrkjeverja bedt om å utgreiie mogleg omregulering av delar av utvida del av Askvoll kyrkjegard til minnelund. Klikk her for å sjå protokollen. 

Les mer

Se flere artikler i arkivet
 

Påmeldingar

Meld deg på våre aktivitetar her.

Les mer

 

Kyrkjeblad

Her kan du lese kyrkjebladet

Les mer

 

Trusopplæring

Den reviderte trusopplæringsplanen for barn og unge i Askvoll sokn er no klar!

Les mer