Nominasjonskomitéen sitt listeforslag er levert


Soknerådet sin nominasjonskomité har no levert sitt listeforslag på kandidatar til soknerådsvalet 2023. Her kan du sjå kandidatane.

Les meir
 

Nominasjonskomitéen sitt listeforslag er levert


Soknerådet sin nominasjonskomité har no levert sitt listeforslag på kandidatar til soknerådsvalet 2023. Her kan du sjå kandidatane.

Les meir

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert


Soknerådet hadde møte 13. mars. Her valte rådet løysing for rullestoltilkomst til Holmedal kyrkje. I tillegg var to ikkje offentlege saker handsama. Sjå offentleg protokoll her.

Les meir
 

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert


Soknerådet hadde møte 13. mars. Her valte rådet løysing for rullestoltilkomst til Holmedal kyrkje. I tillegg var to ikkje offentlege saker handsama. Sjå offentleg protokoll her.

Les meir

Soknet må spare pengar - kle deg godt når du skal til kyrkje


Soknerådet vedtok i januarmøtet å utarbeide ei innsparingspakke for driftskostnadane i 2023 og framover for å få eit budsjett i balanse. 

Les meir
 

Soknet må spare pengar - kle deg godt når du skal til kyrkje


Soknerådet vedtok i januarmøtet å utarbeide ei innsparingspakke for driftskostnadane i 2023 og framover for å få eit budsjett i balanse. 

Les meir

Kyrkjevalet 2023

I 2023 er det kyrkjeval. Det skal veljast Kyrkjemøte, bispedømmeråd og sokneråd. Her kjem nyhende gjennom heile valåret.

Les meir

Påmeldingar

Trusopplæringa i Askvoll sokn har mange fine tiltak for born og unge!

Les meir

Kyrkjeblad

Her kan du lese kyrkjebladet

Les meir

Trusopplæring

Den reviderte trusopplæringsplanen for barn og unge i Askvoll sokn er no klar!

Les meir
Sjå fleire artiklar i arkivet