Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd 30.01.2024 er no publisert


Første soknerådsmøte i Askvoll i 2024 vart avvikla i samband med prostebesøk og avvikling av kyrkjefagdag for tilsette og nytt sokneråd. Saklista difor var kort, men budsjett for 2024 vart vedteke og det var val av nytt trusopplæringsutval.  

Les meir
 

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd 30.01.2024 er no publisert


Første soknerådsmøte i Askvoll i 2024 vart avvikla i samband med prostebesøk og avvikling av kyrkjefagdag for tilsette og nytt sokneråd. Saklista difor var kort, men budsjett for 2024 vart vedteke og det var val av nytt trusopplæringsutval.  

Les meir

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd 12.12.2023 er no publisert


Askvoll sokneråd sitt siste møte i 2023 er avheldt i dag. I hovudsak var det oppnemning av underutval og fagutval for kommande fire år som sto på som sto på dagsordenen.

Les meir
 

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd 12.12.2023 er no publisert


Askvoll sokneråd sitt siste møte i 2023 er avheldt i dag. I hovudsak var det oppnemning av underutval og fagutval for kommande fire år som sto på som sto på dagsordenen.

Les meir

Konstituerande møte i påtroppande sokneråd


Konstituerande møte i nyvalte Askvoll sokneråd vart avholdt 18. oktober. Leiar og nestleiar for kommande år vart valt, og desse er henholdsvis Wenche Ness Gabrielsen og Terje Mork. Vi gratulerer dei nyvalde og takkar avtroppande leiar Jostein Gryte så m...

Les meir
 

Konstituerande møte i påtroppande sokneråd


Konstituerande møte i nyvalte Askvoll sokneråd vart avholdt 18. oktober. Leiar og nestleiar for kommande år vart valt, og desse er henholdsvis Wenche Ness Gabrielsen og Terje Mork. Vi gratulerer dei nyvalde og takkar avtroppande leiar Jostein Gryte så m...

Les meir

Kyrkjevalet 2023

I 2023 er det kyrkjeval. Det skal veljast Kyrkjemøte, bispedømmeråd og sokneråd. Her kjem nyhende gjennom heile valåret.

Les meir

Påmeldingar

Trusopplæringa i Askvoll sokn har mange fine tiltak for born og unge!

Les meir

Kyrkjeblad

Her kan du lese kyrkjebladet

Les meir

Trusopplæring

Den reviderte trusopplæringsplanen for barn og unge i Askvoll sokn er no klar!

Les meir
Sjå fleire artiklar i arkivet