Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert


Årets første møte i Askvoll sokneråd er no gjennomført. Viktigste sak her var kutt i driftsutgifter for å få vedteke eit budsjett i balanse. Det er nedsett ein "øksekomité" for å konkretisere tiltaka.

Les mer

 

Menigheten

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert


Årets første møte i Askvoll sokneråd er no gjennomført. Viktigste sak her var kutt i driftsutgifter for å få vedteke eit budsjett i balanse. Det er nedsett ein "øksekomité" for å konkretisere tiltaka.

Les mer

«Straumsjokk» for soknet


I det siste har ein hørt mykje om store budsjettoverskridelser for kyrkjene p.g.a. høge straumprisar. Askvoll sokn fekk straumrekning på nær kr 100.000,- berre for desember månad.  

Les mer

 

Menigheten

«Straumsjokk» for soknet


I det siste har ein hørt mykje om store budsjettoverskridelser for kyrkjene p.g.a. høge straumprisar. Askvoll sokn fekk straumrekning på nær kr 100.000,- berre for desember månad.  

Les mer

TID FOR TRU Trusopplæring i kyrkjelyden


Fire måndags-kveldar frå januar til april vert det ein serie samlingar i Kvammen kapell. Samlingane er for alle, og det gjennomgåande temaet er «Til glede!». Samlingane høver både for enkeltpersonar og  grupper, t.d foreiningar som vil delta sama...

Les mer

 

Menigheten

TID FOR TRU Trusopplæring i kyrkjelyden


Fire måndags-kveldar frå januar til april vert det ein serie samlingar i Kvammen kapell. Samlingane er for alle, og det gjennomgåande temaet er «Til glede!». Samlingane høver både for enkeltpersonar og  grupper, t.d foreiningar som vil delta saman.   

Les mer

Se flere artikler i arkivet
 

Kyrkjevalet 2023

I 2023 er det kyrkjeval. Det skal veljast Kyrkjemøte, bispedømmeråd og sokneråd. Her kjem nyhende gjennom heile valåret.

Les mer

 

Påmeldingar

Trusopplæringa i Askvoll sokn har mange fine tiltak for born og unge!

Les mer

 

Kyrkjeblad

Her kan du lese kyrkjebladet

Les mer

 

Trusopplæring

Den reviderte trusopplæringsplanen for barn og unge i Askvoll sokn er no klar!

Les mer