Kyrkjer og gravplassar


Her kan du sjå meir om kyrkjene og gravplassane våre. 

 

 


Her er og nyttig informasjon om gravplassforvalting og kva regelverk som gjeld for grav og gravminne, samt utleige av kyrkjene.

Lenkje til vedtekter for gravplassane i Askvoll kommune (gjeld frå 1. januar 2015).

Lenkje til gravferdsforskrifta.

Lenkje til gravferdslova.

Lenkje til betalings- og avgiftssatsar i Askvoll sokn.

Lenkje til Reglar om betaling for bruk av kyrkjene i Askvoll

Kyrkjene i Askvoll