Soknerådsmøte 28.01.2021


Soknerådet hadde årets første møte 28. januar 2021. Møtet gjekk føre seg som telefonmøte. På saklista ved inngangen til nytt år sto mellom anna budsjettvedtak for 2021, innspel til ny gudstenesteforordning i Sunnfjord og regulering av festeavgift for graver.

Sjå protokollen her. 

 

Tilbake