Kyrkjerottene er på plass i Askvoll kyrkje torsdag 31. mars kl. 18.00.


Ein dag oppdagar Vesle og Frodo at det har kome et anna dyr til kyrkja. . Det er Lea Mus. Ho er ein morsom museunge som er høgt og  lågt og overalt. Lea leter etter mora si som er blitt borte og kirkerottene tilyr seg å hjelpe. Snart er dei på veg ut i verda. Men kvar skal dei leite?

 

Pris pr. familie: 200,- (Betalast i døra, kontant eller på Vipps).

 

Tilbake