Julenummeret av kyrkjebladet er no ute


Kyrkjebladet sitt julenummer er i desse dagar levert ut i postkassane. Pga. det spesielle året 2020, har vi ikkje tidlegare dette året kunne prioritere å gje ut noko blad. Vi er difor svært glade for no å ha fått laga eit julenummer - eit flott blad på 24 sider!

Les bladet her.

 

Tilbake