Soknerådsmøte 25. januar


Askvoll sokneråd hadde årets første møte 25. januar

 

I dette møtet vart budsjett for 2022 vedteke. Det er også vedteke ein plan for første trinn av rehabiliteringa av Holmedal kyrkje, og denne skal etter planen ha oppstart i vår, med prosjektdel 1.
Det vert nokre fleire laurdagskonfirmasjonar framover, men alternerande mellom kyrkjene.
Vi har bispevisitas i mai, og det er oppnemnd ein programkomité som skal førebu og gjennomføre programmet.

Les heile protokollen her. 

Tilbake