Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert


Protokollen frå årets siste møte i Askvoll sokneråd er no publisert. Av saker denne dagen var rådgivande avstemming på ny biskop i Bjørgvin, og nominasjonskomité for soknerådsvalet 2023 er oppnemnd. Sjå heile protokollen her.

 

Tilbake