Tilbake til ein normal kvardag


Frå 12. februar har regjeringa kunngjort avvikling av dei aller fleste bestemmelser i koronaforskriften. For kyrkja er det ikkje lenger nokon smittevernsregulering som påverkar vår aktivitet. Smittevernrettleiaren for Den norskje kyrkja vil heller ikkje lenger gjelde. Vi kan glede oss over å vere tilbake til ein normal kvardag igjen. 

 

Tilbake