Protokoll frå skriftleg møte i Askvoll sokneråd er no publisert


Med kopletterte tal for kommande investeringsbehov, vart det vedteke komplettert førebels budsjett- 2023 og økonomiplanvedtak 2024-2026. Saka var ferdig handsama 17. oktober.

 

Tilbake