Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert


Protokollen frå møte i Askvoll sokneråd 20. september er no publisert. I møtet vart budsjettforslag for 2023 og økonomiplan 2024-2026 vedteke. Ein valte tilbydar til rehabiliteringa av Holmedal kyrkje, og soknerådet vil gå i gang med å etablere ei namna minnelund på Askvoll kyrkjegard, og har sett ned ein komité for å utarbeide eit forslag her. Soknerådet støttar også forslaget om å endre fast gudstenestetid i Bulandet til kl. 10.15.

Les heile protokollen her.
 

 

Tilbake