Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert


Askvoll sokneråd hadde sitt første møte etter sommaren 18. august 2022.
Her vart det mellom anna vedteke ein heilskapleg plan for instrumenta i kyrkjene våre, og oppfølgingsplan på utfordringane biskopen ga etter visitasen i mai. Vidare er kyrkjeverja bedt om å utgreiie mogleg omregulering av delar av utvida del av Askvoll kyrkjegard til minnelund.

Klikk her for å sjå protokollen. 

 

Tilbake