Nominasjonskomitéen sitt listeforslag er levert


Soknerådet sin nominasjonskomité har no levert sitt listeforslag på kandidatar til soknerådsvalet 2023.
Her kan du sjå kandidatane.

Nominasjonskomitéen sitt listeforslag er no formelt innlevert, og er lagt ut til ettersyn.
Lista ser slik ut:

NR Namn Adresse Født
 Jostein Gryte Kvammen 1953
 Wenche Ness Gabrielsen Askvoll 1956
 Lillian Oddekalv Gjervik Atløy 1955
 Synnøve Melvær Bulandet 1970
 Terje Mork Holmedal 1960
 Gro Eikebø Stang Stongfjorden 1975
 Vidar Kaland Askvoll 1966
 Astri Thorsen Landøy Værlandet 1964
 Frida Melvær Askvoll 1971
10   Jarle Magnus Vilnes Atløy 1956
11   Stian Lykkebø Kvammen 1976
12   Sigmund Rivedal Holmedal 1944
13   Stine Solheim Rørvik Askvoll 1989
14   Karen Anny Espedal Holmedal 1954
15   Arnt Johny Langeland Askvoll 1949
16   Dag Erlend Grane Atløy 1970


Valstyret skal sjå til at innkomne listeforslag stettar formalkrava og godkjenne lister innan 2. mai 2023. Sjølve valdagen er 11. september 2023, og det vert førehandsrøysting i perioden 10. august til 8. september.
Det skal veljast 10 faste medlemmer og 5 varamedlemmer for soknerådet dei neste fire åra.

Meir informasjon om tider og stader for førehandsrøysting og dei ulike valtinga kjem etter kvart.

Vi minner og om høvet for dei med røysterett i soknet til å etablere nominasjonsgrupper som kan stille eigne listeforslag til val av sokneråd (sjå krav til listeforslag her).

Tilbake