Tilbodsinnhenting - rehabilitering av Holmedal kyrkje. Utsett tilbodsfrist


Askvoll sokn inviterer til anbodskonkurranse for restaurering av Holmedal kyrkje. Kyrkja er ei langkyrkje i tre frå 1868 og treng omfattande rehabilitering, td:

  • Takarbeid
  • Restaurering av fasade og malararbeid
  • Heving av terreng ved inngang 
 

Tilbake