Askvoll kyrkje søndag 27. mars kl. 17.45


Ungdomshelg og temagudsteneste søndag 27. mars kl. 17.45 i Askvoll kyrkje.Søndag 27. mars kl. 17.45 vert det temagudsteneste i Askvoll kyrkje. Denne er open for alle. Det er konfirmantane og SAMAN-teamet som har regien på denne, og teamet stiller med eige ungdomsband. 

 

Heile dagen vert denne førebudd på ein gudstenesteverkstad.

Offer til Kirkens Nødhjelp.

Laurdagen vert det aktivitetsdag og for konfirmantar og ungdom både frå Fjaler og Askvoll, saman med bispedømmet sitt SAMAN-team og KFUK/M.

Tilbake