Soknerådsmøte 30. november 2021


Askvoll sokneråd hadde årets siste møte 30. november. 

 

Av sakene som var til handsaming denne gang var gjeninnføring av kyrkjeofringar med kontantar, alternativ plassering for vassforsyningstank til slokkeanlegget til Vilnes kyrkje, soknet sitt høyringssvar om ny kyrkjeleg organisering og det årlege valet av leiar og nestleiar til soknerådet.

Her kan du lese heile protokollen.

Tilbake