Soknerådsmøte 11.05.2021


Askvoll sokneråd hadde møte 11. mai.
Her kan du lese protokollen.

 

Møtet vart gjennomført i Askvoll kyrkje som årets første fysiske møte.
Av sakene denne gang vart det vedteke revidert trusopplæringsplan for soknet og forslag til ny gudstenesteordning. Ein har vedteke å slutte seg til felles avtale for Den norske kyrkja om felles personvern- og informasjonssikkerhet. Soknet inngår 3-årig leasingavtale for plentraktor, og resultatet av leiarlønnsforhandlingane 2020 er godkjent.

Sjå heile protokollen her.
Sjå revidert trusopplæringsplan her. 
Sjå forslag til revidert grunnordning til gudstenesta her.

Tilbake