Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert


Askvoll sokneråd hadde møte 16. juni, der ein mellom anna vedtok vidare framdrift for rehabiliteringsprosjektet for Holmedal kyrkje og beslutta å yte tilskot for at ungdom i Askvoll kan få delta på ungdomsleiarkonferansen VEGKRYSS22 som går føre seg i Bergen i august.

Klikk her for å sjå protokollen.

 

Tilbake