Soknerådsmøte 21. september 2021


Soknerådet hadde haustens første møte 21. september 2021. Møtet var innhaldsrikt etter ein lengre pause.

 

Av sakene denne gang var val av tilbod på nye røromnar i Vilnes kyrkje og restaurasjon av orgelet i Holmedal kyrkje.
Budsjettforslag 2022 og økonomiplan 2023-2025 vart og vedteke.
Det viser seg å vere trong for større løyvingar til dei to pågåande prosjekta ved Vilnes kyrkje; klimaskalsikringa og brannsikringa.
Soknerådet har også vedteke høyringssvar til barne- og familiedepartementet sitt forslag til endringar i gjeldande gravferdslov og gravferdsforskrift.

Les heile protokollen her. 

Tilbake