Møte i Askvoll sokneråd 26.04.2022


Protokollen frå møte i Askvoll sokneråd 26.04.2022 er no publisert på våre heimesider. Møtet var mest som eit samrådingsmøte å rekne, då ein skulle få forankring i soknerådet for innhaldet i utkast til visitasmelding. Fullstendig visitasmelding i endeleg form, vil verte publisert når denne er klar over helga.

Les protokollen her.

 

Tilbake