Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert


Protokollen frå møte i Askvoll sokneråd 01.11.2022 er no publisert.
Viktigste sak der, var at ein no har intensjonsvedtak for å arbeide for alternativ parkeringsløysing til Vilnes kyrkje, ved krysset mot fylkesvegen. Vi gratulerer også Jostein Gryte og Wenche Ness Gabrielsen med attval som hhv. leiar og nestleiar i soknerådet for eitt år til.

 

Tilbake