Konfirmasjon


 

Ny datoplan for konfirmasjonane hausten 2020. Merk her at det framleis kan komme endringar!

Vilnes kyrkje Laurdag 12.09.2020 kl. 10.00 og 12.00
Askvoll kyrkje Søndag  13.09.2020 kl. 11.00
Bulandet kapell Laurdag 19.09.2020 kl. 10.00 og 12.00
Stongfjorden kapell Søndag  20.09.2020 kl. 10.00
Kvammen kapell Søndag  20.09.2020 kl. 12.00
Holmedal kyrkje Søndag  27.09.2020 kl. 11.00
Konfirmasjonsåret 2020/2021

 

Her finn du invitasjonsbrevet til konfirmanttida 

 


Konfirmasjonssamlingane (alle samlingar i Askvoll kyrkje)


Hausten 2020: 

Torsdag 13.august kl 12-15 (NB:Dagtid,før skulestart!)
Onsdag 16. september kl 18.00-20.30
Onsdag 14. oktober kl.18.00-20.30
Onsdag 18. november kl.18.00-20.30


Våren 2021:

Onsdag 20. januar kl.18.00-20.30
Onsdag 17.februar kl.18.00-20.30
Onsdag 17.mars kl.18.00-20.30
Onsdag 14.april kl.18.00-20.30


Andre ting konfirmantane skal vere med på   

Sunniva-messe
Mandag 31. august kl. 19.00 deltek konfirmantane på Sunniva-messe.
Sunniva-skrinet overnattar i Askvoll kyrkje på veg mellom Selje og Bergen.

Konfirmantleir
Me planlegg å delta på Basecamp i Hyllestad, helga 3.-4. oktober.
Det er pr no usikkert om leiren kan arrangerast, men me vonar det beste.

Nattcup i Førde
Dette er sett opp fredag til laurdag, 30-31. oktober.
Om nattcupen vert utsett, er det sett opp 29.-30. januar som reservedatoar.

Fasteaksjonen 
Måndag 29.-tysdag 30.mars går konfirmantane frå dør til dør og samlar inn pengar til Kirkens Nødhjelp

Temagudsteneste/samtalegudsteneste
Temagudsteneste for alle konfirmantane i soknet vert søndag 21.mars kl. 17.45 i Askvoll kyrkje.
 

Gudstenester med konfirmantpresentasjon

Vilnes kyrkje 16.august       kl.15.00
Bulandet kapell 23.august       kl.10.30
Askvoll kyrkje 30.august       kl.11.00
Kvammen kapell 30.august       kl.15.00
Holmedal kyrkje 13.september kl.18.00

Dei konfirmantane som høyrer til desse gudstenestestadene, møter på desse tidspunkta.
Konfirmantar frå Stongfjorden møter i Kvammen eller Askvoll, og dei frå Værlandet møter i Bulandet.

 

Konfirmasjonsdatoar våren 2021

Holmedal kyrkje søndag 25. april kl 11.00
Vilnes kyrkje lørdag  08. mai   kl 11.00
Askvoll kyrkje søndag 09. mai   kl 11.00
Værlandet kapell laurdag 22. mai  kl 10.00
Bulandet kapell laurdag 22. mai  kl 12.00
Stongfjorden kapell søndag 23. mai   kl 10.00
Kvammen kapell søndag 23. mai   kl 12.00

 

Elektronisk påmeldingsskjema til  konfirmanttida i Askvoll finn du her. 
Påmeldingsfrist 1. august

 

Tilbake