Nye lettelsar i nasjonale smitteverntiltak


Frå og med 27. mai vert det innført lettelsar i dei nasjonale smitteverntiltaka. Smittevernrettleiaren for Den norske kyrkja er oppdatert med endringane
Merk at fleire kommunar har et forhøya smittenivå og er omfatta av strengere reglar eller tiltaksnivå A, B eller C.
 

 

Dei viktigaste endringane er:


•    Opning for kryssing av kommunegrensar i samband med arrangement
Anbefalinga retter seg no mot enkeltpersonar. Den seier at personar frå kommunar med forhøya smittenivå ikke bør oppsøkje arrangement i andre kommunar. Tilsette er ikkje omfatta av dette. 

•    Fleire deltakarar på arrangement innandørs
Frå 27. mai er det tillete med inntil 50 deltakarar utan faste tilviste plassar og 200 med faste, tilviste plasser. Utandørs gjeld same tal som tidlegare. Avstandsreglane har framleis forrang. 
Reglane gjelder uavhengig av vaksinestatus.

•    2 meter ved innandørs allsang gjeld no berre kommunar med forhøya smittenivå 

Sjå heile den oppdaterte smittevernrettleiaren her, gjeld frå 27.05.21.
 

Tilbake