Sett og verdsett


Trusopplæringa i Askvoll sokn er no klar med ny trusopplæringsplan for barn og unge mellom 0 og 18 år. Trusopplæring er det same som dåpsopplæring, og er noko som foreldre, fadrar og kyrkja gjer saman.

 


 

"Sett og verdsett" er namnet på trusopplæringa og den reviderte trusopplæringsplanen for Askvoll sokn, som vart vedteken i mai 2021.  Vi ynskjer at barn og unge skal kjenne seg sett og verdsett i møte med den treeinige Gud og i møte med kyrkjelydane sine rause fellesskap. Her kan dei få dele tru og undring og verte rettleia til etisk refleksjon og handling.

 I trusopplæringsplanen er dei godt innarbeidde tiltaka vidareførte, og i tillegg er det fleire nye. Her kan du sjå kva tiltak som er planlagt våren 2022. 

Trykk på punkta under, slik at du kan ese om innhaldet i kvart enkelt tiltak.

Her kan du laste ned og lese heile trusopplæringsplanen som pdf. 

Trusopplæringsutvalet i Askvoll

Karen Anny Espedal
Lillian Oddekalv Gjervik

Arnt Johny Langeland

Marit Veim Thistel
Sigrid Lunde
Stine Solheim Rørvik
Guri Høstaker Nordheim, kyrkjelydspedagog