Kyrkjevalet 2023


I 2023 er det kyrkjeval. Det skal veljast Kyrkjemøte, bispedømmeråd og sokneråd.
Her kjem nyhende gjennom heile valåret.

Sjølve valdagen er samtidig med val på kommunestyre og fylkesting, altså 11. september 2023.
Det vert førehandsrøysting i perioden 10. august til 8. september.
Nytt ved dette valet er at det er høve til digital førehandsrøysting med siste frist 6. september (meir info om digital førehandsrøysting kjem).
For meir informasjon om kyrkjevalet, sjå her.
 

Nyhende

16.05.2023 Kunngjering av tider og stader for førehandsstemming og valtinget
02.05.2023 Kunngjering av valliste og supplerande nominasjon
17.03.2023 Nominasjonskomitéen sitt innleverte listeforslag
13.01.2023 Kunngjering av krav til listeforslag på val av sokneråd
05.01.2023 Referat frå møte i nominasjonskomitéen
16.12.2022 Nominasjonskomité for soknerådet er oppnemnt 

Tilbake