Velkomen til kurs-samling 2: Inviterande kyrkje 9. mai kl. 16.30 - 19.00


Hugsar du undersøkjinga som kyrkja hadde gåande i februar? Det var for å førebu det opne kurset "Inviterande kyrkje", som starta i slutten av mars. No er det straks tid for samling nr. to, og alle er velkomne.

Også om ein ikkje deltok på første samling, er ein like velkomen til  Askvoll kyrkje 9. mai kl. 16.30 - 19.00.

Kurset skal bidra til meir dialog og samskaping mellom kyrkjelydane og lokalsamfunna elles, og alle som ynskjer det kan ta del.

 

Tilbake