Askvoll sokn > Råd og utval

Råd og utval

Askvoll sokneråd

Askvoll sokneråd er det folkevalde, kyrkjepolitiske styret i Askvoll sokn, som har samanfallande grenser med Askvoll kommune. Soknerådet sitt ansvarsområde er kyrkjebygga i sokna, graplassane, den lokale kyrkjeøkonomien og rådet har arbeidsgivaransvar for dei kyrkjeleg tilsette i soknet. Askvoll sokneråd er også den lokale gravplasstyresmakt. Soknerådet har vidare ansvaret for å "vekke og nære det kristelege livet i soknet".

Medlemmene i soknerådet er valde for fire år av gangen. For å ivareta den daglege drifta skal det vere tilsett ein dagleg leiar/kyrkjeverje som handlar på soknerådet sine vegner etterfullmakt. I inneverande valperiode er Askvoll sokneråd sett saman av:

Jostein Gryte  (leiar)
Wenche Ness Gabrielsen (nestleiar)
Lillian Oddekalv Gjervik
Arnt Johny Langeland
Jarle Magnus Vilnes
Bjørn Arne Mjåseth
Ole Kistrup Vilnes
Terje Mork
Karen Anny Espedal
Solfrid Løvik Hellevang
1. vara Eva Iren Landøy
2. vara Stine Solheim Rørvik
3. vara Ingvild Loftheim
4. vara Kari Larsen Stang
5. vara Stian Lykkebø
   

Kristin Rivedal Yndestad er kommunen sin representant med Aud Kari Steinsland som personleg vara.   

Sokneprest Kjell Olav Høstaker Nordheim er geistleg representant med prost Reidar Knapstad som personleg vara.

Dagleg leiar og sekretær for soknerådet er Rune Ziener

Soknerådsleiar


Soknerådsleiar Jostein Gryte
90938382
jostegry@gmail.com