Kyrkjevalet 2019

Kyrkjevalet 2019

Her vil det fortløpande bli lagt ut informasjon om kyrkjevalet 2019 etter kvart som denne er klar. For generell informasjon om kyrkjevalet sjå denne lenkja:

  

2019-05-02: Nominasjonskomitéen si liste til soknerådsvalet 2019 vart godkjent, og tider og stader for førehandsstemming og valtinget vart vedteke. Kunngjering av valform og godkjent valliste finn du her: /Portals/315/Kunngjering%20av%20valform%20og%20godkjent%20valliste%20%281%29.pdf
Sjå sakene 27 og 28 i soknerådet sin møteprotokoll: http://askvoll.kyrkja.no/Portals/315/M%C3%B8teprotokoll%202019-05-02.pdf?ver=2019-05-02-200731-703
2019-04-24: Listeforslag til soknerådsvalet i Askvoll motteke 24/4. Nominasjonskomitéen si liste. Sjå listeforslaget her.
2019-03-27: Nominasjonskomitéen hadde sitt tredje møte. Sjå referatet her.
2019-03-06: Nominasjonskomitéen hadde sitt andre møte. Sjå referatet her.
2019-02-27: Kyrkjevalet 2019 - kunngjering om krav til listeforslag ved val til sokneråd. Sjå kunngjeringa her.
2019-02-26: Askvoll sokneråd fremjer forslag om følgjande kandidat til bispedømmerådsvalet/val til Kyrkjemøtet: Per Hilleren (Stedje sokn, Sogndal).
2019-02-26: Askvoll sokneråd vedtek kommunikasjonsplan for kyrkjevalet. Sjå planen her.
2019-02-14: Vervebrosjyre - kandidatar til Askvoll sokneråd. Sjå brosjyren her.
2019-01-09: Nominasjonskomitéen hadde konstituerande møte. Sjå referatet her.
2018-12-04: Askvoll sokneråd oppnemner ein nominasjonskomité, sett saman av: Ingvild Loftheim, Karen Espedal, Jorunn Bull, Randi Solhaug, Anne Birthe Smedvik, Lillian Gjervik, Eva Landøy og Liv Hushagen (vara).
2018-12-04: Askvoll sokneråd vel Jostein Gryte som leiar i valstyret, og etablerer eit valteam sett saman av valstyreleiar,kyrkjeverje og leiar i nominasjonskomitéen.