Konfirmasjon

 

05.03.2014

Velkommen som konfirmant i Askvoll 2018-2019
Som konfirmant vert du betre kjend med oss som arbeider i kyrkja og kyrkjelyden.  Men vi ønskjer aller mest at du skal bli betre kjend med Jesus Kristus.   
Vi vil fokusere på dei ”STORE” spørsmåla; om Gud, om trua og mennesket, livet og døden.  Dessutan vil vi diskutere mange etiske tema og dei vala vi gjer i livet.

I løpet av konfirmasjonstida som er om lag 60 timar, skal vi gjere og vere saman om mange ting.  
Alle samlingane er i Askvoll kyrkje onsdagar kl. 18.00-20.30.

onsdag  19. september onsdag   13. februar
onsdag  17. oktober   onsdag   13. mars 
onsdag  21. november       onsdag   03. april


Det kan bli endringar i planen – men informasjon vil då bli gitt i god tid.

                            
Helga 19-21 oktober, fredag til søndag, skal konfirmantane reise på konfirmanthelg til Nesholmen i Gloppen.    

Fredag 26. oktober reiser konfirmantane til Førde på Nattcup.  

Fasteaksjonen er ein dør-til-dør-aksjon der konfirmantane samlar inn pengar til Kirkens Nødhjelp.  Neste år vil aksjonen vere måndag-tysdag 7-9 april 2019.  Bøsseberaren vel sjølv den dagen det passar.   
 

I løpet av året må konfirmantane delta på til saman 10 gudstenester – også som medliturgar saman med presten.  

Den obligatoriske temagudstenesta vil vere søndag 17.mars kl 17.45 i Askvoll kyrkje for alle konfirmantane i soknet.   

Konfirmantar som ikkje er døypt, kan bli døypt i løpet av konfirmasjonstida.  For å bli konfirmert, må ein vere døypt.  Viss dette er aktuelt, berre ta kontakt med oss.
Eigenbetaling for konfirmantåret er kr 1000,-.  Dette er med og dekkjer utgifter til nattcupen og konfirmanthelga på Nesholmen.

Skal opplegget fungere, krevst det at kvar konfirmant er villig til:
- Å gå inn for å få mest mogleg ut av konfirmasjonstida. 
- Å fylgje opplegget så langt som råd.


Til hausten er gudstenestene med konfirmantpresentasjon desse søndagane: 
26. august            kl 11.00 i Bulandet kapell 
26. august            kl 19.00 i Vilnes kyrkje
02. september      kl 11.00 i Holmedall kyrkje 
09. september      kl 11.00 i Askvoll  kapell
16. september      kl 11.00 i Kvammen kapell

Konfirmantar frå Stongfjorden møter i Kvammen eller Askvoll, og dei frå Værlandet møter i Bulandet.
Dei konfirmantane som høyrer til desse gudstenestestadene, møter på desse tidspunkta.

Konfirmasjonsgudstenestene våren 2019 er sett opp slik:

Holmedal kyrkje søndag 28. april kl. 11.00
Askvoll kyrkje søndag 05. mai kl. 11.00
Vilnes kyrkje laurdag 11. mai kl. 11.00
Værlandet kapell laurdag 25. mai kl. 10.00
Bulandet kapell laurdag 25. mai kl. 12:00
Stongfjorden kapell søndag 26. mai kl. 10.00
Kvammen kapell søndag 26. mai kl.12.00


Vi ser fram til å bli betre kjent med deg!  Velkommen som konfirmant 2018-2019.
Kontakt oss gjerne om du har spørsmål om konfirmasjonsopplegget.
 

 

Elektronisk påmeldingsskjema til  konfirmanttida i Askvoll finn du her. 
Påmeldingsfrist 13. august