Gudstenester i Askvoll

 

29.03.2014

Her kan du sjå kor det er gudstenester i Askvoll sokn framover.

Kyrkje Dato Kl Dag Offerformål
         
Askvoll kyrkje 09.07.2017 11:00 Søndag Kyrkjelydsarbeid
Askvoll kyrkje 30.07.2017 11:00 Søndag Leger Uten Grenser
Askvoll kyrkje 20.08.2017 11:00 Søndag Skilbrei ungdomssenter
Askvoll kyrkje 17.09.2017 11:00 Søndag KFUM/KFUK Sogn og Fjorande
Askvoll kyrkje 08.10.2017 19:00 Søndag Kyrkjelydens misjonsprosjekt
Askvoll kyrkje 29.10.2017 11:00 Søndag Kirkens Bymisjon Bergen
Askvoll kyrkje 12.11.2017 11:00 Søndag Kyrkjeblad for Askvoll
Askvoll kyrkje 19.11.2017 19:00 Søndag Det Norske Misjonsselskap
Askvoll kyrkje 17.12.2017 19:00 Søndag Institutt for sjelesorg. Modum Bad
Askvoll kyrkje 24.12.2017 16:00 Søndag Kirkens Nødhjelp
Askvoll kyrkje 31.12.2017 16:00 Søndag Ikkje offer
         
Bulandet kapell 16.07.2017 11:00 Søndag Kyrkjelydens misjonsprosjekt
Bulandet kapell 03.09.2017 11:00 Søndag Fiskarheim i Bulandet
Bulandet kapell 08.10.2017 11:00 Søndag Bulandet kapell
Bulandet kapell 05.11.2017 11:00 Søndag Den Indre Sjømannsmisjon
Bulandet kapell 03.12.2017 11:00 Søndag Redd Barna
Bulandet kapell 24.12.2017 12:00 Søndag Kirkens Nødhjelp
         
Holmedal kyrkje 06.08.2017 11:00 Søndag Kirkens Bymisjon Bergen
Holmedal kyrkje 10.09.2017 19:00 Søndag Ungdomsklubben i Holmedal Bedehus
Holmedal kyrkje 01.10.2017 11:00 Søndag Holmedal  kyrkje
Holmedal kyrkje 26.11.2017 16:00 Søndag Kyrkjelydens misjonsprosjekt
Holmedal kyrkje 10.12.2017 15:00 Søndag Kirkens Nødhjelp
Holmedal kyrkje 25.12.2017 12:00 Mandag Kyrkjelydsarbeid
         
Kvammen kapell 27.08.2017 11:00 Søndag Vert fastsett seinare
Kvammen kapell 24.09.2017 11:00 Søndag Kyrkjelydens misjonsprosjekt
Kvammen kapell 29.10.2017 19:00 Søndag Kyrkjeblad for Askvoll
Kvammen kapell 19.11.2017 11:00 Søndag Søndagsskuleforbundet Region Bergen
Kvammen kapell 24.12.2017 16:00 Søndag Kirkens Nødhjelp
         
Stongfjorden kapell 20.08.2017 19:00 Søndag Stongfjorden bedehuskapell
Stongfjorden kapell 25.12.2017 19:00 Mandag Kirkens Nødhjelp
         
Vilnes kyrkje 27.08.2017 19:00 Søndag Det Norske Bibelselskap
Vilnes kyrkje 24.09.2017 19:00 Søndag Kyrkjeblad for Askvoll
Vilnes kyrkje 15.10.2017 11:00 Søndag Kumle bedehus
Vilnes kyrkje 05.11.2017 19:00 Søndag Kyrkjelydsarbeid
Vilnes kyrkje 03.12.2017 17:00 Søndag Vilnes kyrkje
Vilnes kyrkje 24.12.2017 14:00 Søndag Kirkens Nødhjelp